Conecto

Om oss

Conecto (tidligere Mentorordningen) var den første undergruppen i CF Bergen. Vi skal være et bindeledd mellom studentene og næringslivet, ved at studentene får en mentor. Mentorene matches med studentene som interesserer seg i deres juridiske fagfelt. Jusstudentene velges ut fra en søknad og intervjuprosess hvor karakterene ikke er av betydning, men et tydelig engasjement og interesse i mentorens fagområde er avgjørende.

Mentorordningen løper over ett studieår (september-mai), og forholdet mellom mentee og mentor avhenger av hva de selv ønsker, både når det kommer til kontakt og innhold. Det er et grunnleggende krav om tre møter i halvåret, og det vanligste er tilbakemeldinger på oppgaver og søknader, i tillegg til CV-hjelp og forberedelser til jobbintervju. Ordningen har vist seg å være svært givende for både mentor og mentee, og vi ser frem til å skape et bindeledd mellom studiet og næringslivet for flere studenter i årene som kommer.

Ta kontakt hvis du ønsker å bli medarbeider hos oss eller delta på mentorordningen!

Kontakt

mentorordningen.bergen@forensis.no

Gruppeleder

Charlotte Hegg Lothe