Kjære alle nye og gamle studenter ved det juridiske fakultet i Oslo og BI!

Del:

Annonsering

Kjære alle nye og gamle studenter ved det juridiske fakultet i Oslo og BI!

I denne artikkelen kan dere bli litt bedre kjent med CF Oslo. Vi er Oslos største forening med hele 650 medarbeidere og 43 tillitsvalgte. Ikke bare er vi størst Oslo, vi er faktisk en del av Norges største landsdekkende studentforening for jusstudenter.

CF Oslo består av 17 undergrupper. Gruppene fokuserer på hver sin sektor av det juridiske fagfeltet. Dette innebærer at CF gir alle mulighet til å engasjere seg og lære mer om den retningen de synes er mest interessant som jusstudent, noe vi i CF er veldig stolte av.

Vårt mål er å være en forening for alle. Dette innebærer både at alle som ønsker har mulighet til å bli en del av foreningen, både som medlem og medarbeider. I tillegg arbeider vi hele tiden med å arrangere faglige og sosiale arrangementer for alle studenter som studerer master i rettsvitenskap på både UiO og BI. I løpet av året arrangerer vi alt fra panelsamtaler, livepod og studietur, til brannfakkelkvelder, besøk i Høyesterett, temakvelder og eksamensrettede knaggforelesninger og lynkurs.

En av CFs kjerneverdier er innovasjon. Som daglig leder er det veldig gøy å få bidra til den store utviklingen foreningen stadig er i og å få gi engasjerte og inspirerte studenter mulighet til å utvikle sine ideer og gjøre de virkelige. Det siste året har vi blant annet opprettet to nye undergrupper på UiO; Sparta, gruppen for eiendom og Creatura, gruppen for ESG. Foreningens store utvikling innebærer også at vi er veldig mange studenter som legger ned frivillig innsats for å få foreningen til å gå rundt. Noe av det jeg liker best i arbeidet med foreningen er at man får mulighet til å delta på en rekke sosiale arrangementer og bli kjent med mange nye mennesker. Jeg håper at vi klarer å skape interesse hos alle nye studenter, slik at også de ønsker å engasjere seg i foreningen og bidra til utviklingen videre.

I august 2023 ble CF Oslo også etablert på BI, i forbindelse med at master i rettsvitenskap nå blir tilbudt der. Det er velkjent at det var mange meninger knyttet til det nye studieprogrammet på BI, men for CF var det ingen tvil om at vi ville være en del av denne store utviklingen. Den første undergruppen på BI, CF Fortuna – gruppen for skatt, bedrift og næringsliv, er allerede opprettet og jeg vil oppfordre dere alle til å følge med på gruppens fremtidige tilbud, da jeg vet at de allerede har mange gode planer.

CF har gitt meg veldig mye og bidrar til å gjøre studiehverdagen min både variert og sosial. Jeg håper at vi kan bidra til at også deres hverdag blir fylt med spennende og morsomme arrangementer og en mulighet til å møte medstudenter utenfor lesesalen.

Daglig leder CF Oslo,

Hedda Kulsrud

Annonsering

Del:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mer artikler

09/04/2024

The Benefits of Blogging The world is so careful about internet safety that you wouldn’t

31/03/2024

23/11/2023

Blogging is a great way for students to express themselves in a safe online environment.

23/11/2023

Blogging is a great way for students to express themselves in a safe online environment.