om oss

Congregatio Forensis er latinsk og betyr juridisk union eller sammenslutning. Vi er en studentforening som tar sikte på å gi studentene faglige og sosiale tilskudd i løpet av studietiden. Dette innebærer blant annet å være et ledd mellom oss studenter og ulike aktører i næringslivet, og arbeidsmarkedet for øvrig, slik at vi får en større forståelse av jussen og mulighetene vi får ved å studere juss. 


CF er landsdekkende og opererer ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. I hver by er vi videre delt inn i flere undergrupper som jobber med å tilby studentmassen de aller beste faglige og sosiale tilbudene under studiet.

Vi vil møte studentenes umiddelbare og langsiktige behov på studiet. For å oppnå dette må vi være i stadig utvikling, og vi oppfordrer alltid våre medarbeidere til å tenke stort og nytt. CF vokser seg større i alle tre byene hvert år og per dags dato har vi rundt 500 medarbeidere. 


Alle jusstudenter er velkomne som medarbeidere hos oss. Vi har rekruttering i starten av hvert semester, og her kan du søke om å bli med i en av våre undergrupper. Som medarbeider bidrar du til å skape de beste tilbudene for studenten på fakultetet. Samtidig som du får ta del i interne sosiale arrangementer både innad i hver undergruppe og de som er felles for hele CF. Å engasjere seg i en studentforening er den beste måten å bli bedre kjent med sine medstudenter. Vi håper du har lyst å bli en del av oss!

Forensislunjen, infomøte og søknadsprosessen

Dette er mest sannsynlig ord du vil høre i møte med CF, og her får du en liten innføring i hva dette er.

Forensislunsj

Kort forklart er Forensislunsjen en stor informasjonslunsj hvor alle undergruppene står på stands samtidig. Her kan du komme innom å snakke med de du ønsker og ikke minst få gratis lunsj, noe godt å drikke og masse snacks.

Infomøte

Infomøte er mindre møter som blir holdt i etterkant av Forensislunsjen hvor du får nærmere informasjon om hver undergruppe.

Forensislunsj + infomøte = for deg

Forensislunsjen og infomøtene er altså til for deg slik at du kan få all den informasjonen du trenger om CF og lettere kan velge den undergruppen som passer deg best

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen til CF er veldig enkel. I starten av hvert semester vil det bli lagt ut et søknadsskjema på CF sine sosiale medier. For å søke som medarbeider må du bare fylle ut dette skjemaet, og du vil etter hvert bli kontaktet av undergruppelederen til den undergruppen du har søkt.

Her ser du et organisasjonskart som viser strukturen i CF og undergruppene i hver by

Engasjement

Vårt største aktiva er jusstudentenes engasjement. Foreningen baserer seg på frivillighet. Dette fordrer at studentene er genuint motiverte for å legge ned den nødvendige innsatsen, og gjerne gjøre det lille ekstra, for å opprettholde et tilbud av høy kvalitet. Motivasjon er smittsomt, og derfor skal det i alt vi gjør ligge et solid engasjement i bunn.

Innovasjon

Vi vil møte studentenes umiddelbare og langsiktige behov på studiet. Gjennom CFs historie har vi derfor jobbet for å komme på nye konsepter som gir studentene mer å spille på. Vi vil være foreningen som strekker seg langt for å gjennomføre gode ideer. I alt vi gjør, skal det være en tanke om at dette er noe annerledes, noe nytt eller en klar forbedring.

Profesjonalitet

For å sikre at foreningen tiltrekker seg studentene og profesjonens oppmerksomhet, er vi opptatt av å levere resultater med kvalitet. Det viktigste er at tilbudet til studentene blir best mulig. Vi jobber også solid internt for at de tillitsvalgte og medarbeiderne skal være best mulig rustet til å opprettholde foreningens profesjonalitet, samt få god trening for arbeidslivet.

2018

CF Tromsø stiftes

CF Oslo blir tilknyttet “Forening for alle” gjennom SiO
Hjemmesiden relanseres
Navigo til Cape Town
2018

2017

Børsfest arrangeres for første gang

Atrium stiftes i Bergen. De arrangerer turer til pensumrelevante rettssaker
Consilium, Juridica og Pacta etableres under CF Bergen
Navigo til Dubai, Muscat og Island
2017

2016

JussJobb lanseres

Påskejakten arrangeres for første gang
Navigo til Shanghai, Hong Kong og Moskva
Amicitias stiftes. De arrangerer events for internasjonale og norske studenter
Confero og Quaestio blir slått sammen og danner undergruppen Rhetorica

2016

2015

CF Bergen stiftes 30. oktober

Mentorordningen i Bergen stiftes
Navigo til Budapest, New York og Cayman Islands
2015

2014

Portal stiftes

Navigo til Singapore og Lisboa

2014

2013

Navigo til Cuba og Marokko

2013

2012

Navigo til Warszawa

2012

2011

Navigo til Cape Town

2011

2010

Navigo til Houston, Texas

2010

2009

CF startet prosjektet med å podcaste forelesninger. Overtatt av UiO i 2013

2009

2008

Navigo til Houston, Texas

2008

Medlemsordning

Meld deg inn som medlem via dette skjemaet:

Som medlem i CF får du ta del i et engasjerende fellesskap som er representert ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Du vil også få anledning til å være med på vårt fordelsprogram (under utvikling). Medlemskap er gratis og åpent for alle. Medlemskap er livsvarig. Medlemmer som ikke oppfyller kravene til stemmerett og valgbarhet etter våre vedtekter regnes som støttemedlemmer. Medarbeidere i CF er ikke medlemmer og må melde seg via skjemaet for å bli et medlem.


Dersom du mot formodning skulle ønske å melde deg ut gjør du det ved å sende en e-post til medlem@forensis.no med ditt navn og e-posten du benyttet til å melde deg inn med. Ønsker du tilgang til de opplysningene vi oppbevarer sender du en e-post til medlem@forensis.no.