Våre undergrupper

CF Bergen består av 9 ulike undergrupper med forskjellige satsingsområder som ivaretar foreningens ulike interesser. Undergruppene har blitt etablert etterhvert som foreningen har utviklet seg og vokst på Dragefjellet. Selvstendig arrangerer undergruppene det meste av foreningens aktiviteter, og sammen utgjør de et fantastisk fellesskap.

Det er undergruppene som er Congregatio Forensis.

Atrium

er foreningens rettssakgruppe.

CELEBRATIO

er foreningens arrangementsgruppe

Conecto

matcher studentene med en mentor i næringslivet

Consilium

er foreningens markedsføringsgruppe.

JURIDICA

er foreningens faggruppe.

NAVIGO

er foreningens reisegruppe.

PACTA

er foreningens magasin.

PELAGO

er foreningens shippinggruppe.

PORTAL

er foreningens karriere- og arbeidslivsgruppe.

PRETIUM

er undergruppen for økonomi, børs og finans.