Våre undergrupper

CF Bergen består av 12 ulike undergrupper med forskjellige satsingsområder som ivaretar foreningens ulike interesser. Undergruppene har blitt etablert etterhvert som foreningen har utviklet seg og vokst på Dragefjellet. Selvstendig arrangerer undergruppene det meste av foreningens aktiviteter, og sammen utgjør de et fantastisk fellesskap.

Det er undergruppene som er Congregatio Forensis.

Atrium

er foreningens rettssakgruppe

CELEBRATIO

er foreningens arrangementsgruppe

Conecto

matcher studentene med en mentor i næringslivet

Consilium

er foreningens markedsføringsgruppe

CREATURA

er foreningens ESG-gruppe

JURIDICA

er foreningens faggruppe

NAVIGO

er foreningens reisegruppe

PACTA

er foreningens magasin

PELAGO

er foreningens shippinggruppe

PORTAL

er foreningens karriere- og arbeidslivsgruppe

PRETIUM

er undergruppen for økonomi, børs og finans

SPARTA

er foreningens eiendom-, enterprise- og anskaffelsesgruppe