STYRET

Styret i CF Norge har ansvar for å forvalte foreningen på vegne av dets medlemmer og føre tilsyn med daglig drift i Bergen, Oslo og Tromsø. Styret er valgt på CFs årsmøte og vervet er for ett år av gangen. Styret består av styreleder, nestleder som også er økonomiansvarlig, daglig leder i Bergen, Oslo og Tromsø og tre styremedlemmer som har sine særlige ansvarsområder, blant annet som foreningsfaddere, i tillegg til den generelle forvaltningen av foreningen.

Styret er tilgjengelige for alle henvendelser og spørsmål undergruppeledere, medarbeidere, medlemmer og andre måtte ha. Styret kan kontaktes på følgende måter:

Kirsti H. Marthinsen

Styreleder
marthinsen@forensis.no
46833170

William Hansen

Styremedlem
hansen@forensis.no
47710803

Ingrid Ekløw Eriksen

Styremedlem
eklow@forensis.no
46542560

Helene Brenna

Styremedlem
brenna@forensis.no
46811335

Uros Ulrik Jeremic

DL Oslo
jeremic@forensis.no
97881230

Vilde Hayden-Rasmussen

DL Bergen
hayden.rasmussen@forensis.no
41334066