PORTAL

Om oss

Portal er CF sin gruppe for karriere og arbeidsliv. Vi har til formål å formidle kunnskap om de mange karrieremulighetene som finnes for ferdigutdannede jurister. Dette gjør vi primært ved å invitere et bredt og spennende utvalg av aktører til å holde foredrag om sitt arbeid. Vi avholder også arrangementer om det mer generelle arbeidslivet, som for eksempel CV- og søknadskurs.