PRETIUM

Om oss

Pretium er CF sin finansgruppe. Våre interesseområder er børs, finans, økonomi og forretningsjus. 

Vår daglige aktivitet går ut på å forvalte Pretiumfondet. Formålet med dette er å skape en læringsplattform for medarbeidere, en trygg arena for læring om børsen, og naturligvis sikre størst mulig meravkastning på CFs egne midler. 

Utenom Pretiumfondet tilstreber vi å arrangere spennende foredrag innenfor våre interesseområder. På grunn av vårt tette samarbeid med Haavind og PWC har vi mulighet til å gjeste forelesere med enorm kunnskap både om juridiske og økonomiske aspekter ved disse.