Velkommen TIL CF OSLO

Den største studentforeningen ved det juridiske fakultet i Oslo

Photo: Anders Lien/UiO mattis.

Hva er CF?

Congregatio Forensis er latinsk og betyr juridisk union eller sammenslutning.

CF er jussens studentforening for faglige og sosiale tilskudd i studietiden. Vi er her for å skape en nær relasjon mellom studentene og aktører i næringslivet, for å gi økt forståelse for jus og næringsliv i praksis, og for å berike studenttilværelsen med sosiale arrangementer.

CF er en landsdekkende forening for jusstudenter og opererer ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. For øyeblikket består CF av nesten 1000 frivillige medarbeidere over hele landet – og vi vokser stadig.

1
Medarbeidere
1
Undergrupper
0
Hovedsamarbeidspartnere

Visjon og verdier

CF er bindeleddet mellom studentene og den juridiske profesjon.
Foreningen skal legge til rette for at gode ideer kan realiseres og utvikles, slik at tilbudet til studentene blir best mulig. For å oppnå dette har vi fra oppstarten samarbeidet nært med våre hovedsamarbeidspartnere om å benytte deres kompetanse til å gi studentene et bedre tilbud. Noen av landets dyktigste advokater har delt av sin kunnskap gjennom pensumrelevante artikler, metodekurs og manuduksjoner. Vi har også et godt samarbeid med det Juridiske Fakultetet og har stadig bidrag fra deres ansatte.

Organisering

CF opererer i Oslo, Bergen og Tromsø. En effektiv organisering er avgjørende for at foreningens arbeid skal bli best mulig. Undergruppene har forskjellige funksjoner og leverer ulike tilbud til studentene.