STYRET

Styret i CF Norge har ansvar for å forvalte foreningen på vegne av dets medlemmer og føre tilsyn med daglig drift i Bergen, Oslo og Tromsø. Styret er valgt på CFs årsmøte og vervet er for ett år av gangen. Styret består av styreleder, nestleder som også er økonomiansvarlig, daglig leder i Bergen, Oslo og Tromsø samt assisterende daglig leder i alle byene og tre styremedlemmer som har sine ansvarsområder, blant annet som foreningsfaddere, i tillegg til den generelle forvaltningen av foreningen.

Styret er tilgjengelige for alle henvendelser og spørsmål undergruppeledere, medarbeidere, medlemmer og andre måtte ha. Styret kan kontaktes på følgende måter:

Kirsti H. Marthinsen

Styreleder
marthinsen@forensis.no
46833170

William Hansen

Styremedlem
hansen@forensis.no
47710803

Ingrid Ekløw Eriksen

Styremedlem
eklow@forensis.no
46542560

Helene Brenna

Styremedlem
brenna@forensis.no
46811335

Uros Ulrik Jeremic

Daglig leder Oslo
jeremic@forensis.no
97881230

Vilde Hayden-Rasmussen

Daglig leder Bergen
hayden.rasmussen@forensis.no
41334066

Tina Furnes

Daglig leder Tromsø
furnes@forensis.no
47661244

Hedda Kulsrud

Ass. daglig leder Oslo
kulsrud@forensis.no
46971919

Maia Arntsen Småbakk

Ass. daglig leder Bergen
smaabakk@forensis.no
41467352

Dina Svenning

Ass. daglig leder Tromsø
svenning@forensis.no
95482253