STYRET

Styret i CF Norge har ansvar for å forvalte foreningen på vegne av dets medlemmer og føre tilsyn med daglig drift i Bergen, Oslo og Tromsø. Styret er valgt på CFs årsmøte og vervet er for ett år av gangen. Styret består av styreleder, nestleder som også er økonomiansvarlig, daglig leder i Bergen, Oslo og Tromsø samt assisterende daglig leder i alle byene og tre styremedlemmer som har sine ansvarsområder, blant annet som foreningsfaddere, i tillegg til den generelle forvaltningen av foreningen.

Styret er tilgjengelige for alle henvendelser og spørsmål undergruppeledere, medarbeidere, medlemmer og andre måtte ha. Styret kan kontaktes på følgende måter:

Preben Werningsen

Styremedlem
werningsen@forensis.no
974 33 745

Petter Cornelius Jenssen

Styremedlem
jenssen@forensis.no
986 14 703

Martin Betten

Styremedlem
betten@forensis.no
916 64 008

Hedda Kulsrud

Daglig leder Oslo
kulsrud@forensis.no
469 71 919

Astrid Asklund

Daglig leder Bergen
asklund@forensis.no
450 50 686

Ragnhild Eidissen

Daglig leder Tromsø
eidissen@forensis.no
988 20 731

Christine Sylling Clausen

Ass. daglig leder Oslo
sylling@forensis.no
917 25 796

Elise Bakke Unhjem

Ass. daglig leder Bergen
bakke@forensis.no
979 01 806

Ingeborg Enoksen

Ass. daglig leder Tromsø
enoksen@forensis.no
976 08 384