Våre undergrupper

Undergruppene har forskjellige funksjoner og ivaretar foreningens ulike interesser. De har kommet til etterhvert som foreningen har utviklet seg, og gjennomfører selvstendig det meste av foreningens aktiviteter.

Det er undergruppene som er Congregatio Forensis.

AMICITIAS

er foreningens gruppe for internasjonale studenter

ATRIUM

er foreningens rettssaksgruppe

CELEBRATIO

er foreningens arrangementsgruppe

Conecto

matcher studenter med en mentor i næringslivet.

Creatura

er foreningens ESG-gruppe

FORTUNA

er foreningens undergruppe for bedrift, skatt og næringsliv på BI

FUTURUM

er foreningens gruppe for innovasjon, teknologi og jus

JURIDICA

er foreningens faggruppe

MARKEDSFØRING

er foreningens markedsføringsgruppe

NAVIGO

er foreningens reisegruppe

PACTA

er foreningens magasin

PELAGO

er foreningens shippinggruppe

PORTAL

er foreningens karriere- og arbeidslivsgruppe

PRETIUM

er foreningens gruppe for økonomi, børs og finans

RHETORICA

er foreningens debatt- og prosedyregruppe

Sosial

er foreningens HR-gruppe

Sparta

er foreningens eiendom- og entreprisegruppe