Våre undergrupper

Undergruppene har forskjellige funksjoner og ivaretar foreningens ulike interesser. De har kommet til etterhvert som foreningen har utviklet seg, og gjennomfører selvstendig det meste av foreningens aktiviteter.

Det er undergruppene som er Congregatio Forensis.

AMICITIAS

er gruppen for internasjonale studenter.

CELEBRATIO

er foreningens arrangement

MARKEDSFØRING

er foreningens markedsføringsgruppe.

femme

er CFs mentorordning for kvinner.

Sosial

Foreningens HR-gruppe

FUTURUM

nyoppstartet undergruppe rettet mot innovasjon, teknologi og jus.

JURIDICA

er foreningens faggruppe.

NAVIGO

er foreningens reisegruppe.

PACTA

er foreningens magasin.

PELAGO

er foreningens shippinggruppe.

PORTAL

er foreningens karriere- og arbeidslivsgruppe.

PRETIUM

er undergruppen for økonomi, børs og finans.

RHETORICA

er foreningens debatt- og prosedyregruppe.