Celebratio

Om oss

Celebratio er foreningens arrangementsgruppe.

Vår hovedoppgave er å ivareta det gode sosiale miljøet både i CF og på fakultetet. Arbeidet vårt består i å organisere og planlegge, og sørge for at arrangementene gjennomføres på best mulig måte.

Vi har blant annet ansvaret for CFs opplegg i fadderuken og den store Forensisfesten hvert semester. Celebratio samarbeider ofte med andre undergrupper, og har gjort stor suksess med blant annet Børsfest (Pretium) og Capsize (Pelago).

Av interne arrangementer kan nevnes Kick-Off hvert semester, julebord, sommerfest og Alumni. Hvis du kunne tenke deg å bli med i en festglad og trivelig undergruppe er Celebratio noe for deg!

Kontakt

Undergruppeleder:

Snit Ogbai Mehari