Pelago

Om oss

Pelago er er foreningens shippinggruppe.

Vi er til for studentene som er interessert i shipping og den maritime næringen. Shipping er en av Norges viktigste næringer og vi ønsker at studentene på fakultetet skal få et innblikk i de mange mulighetene denne næringen gir oss som fremtidige jurister. Dette gjør vi gjennom foredrag, bedriftsbesøk og andre spennende arrangementer. Vårt mål er at du som student skal komme i kontakt med næringen og dens aktører.

Som medarbeider får du ta del i planleggingen og gjennomføringen av våre arrangementer og blir dessuten en del av en stor og hyggelig undergruppe. Det er en fin sosial arena og gir en ideell anledning til å bli kjent med studenter på tvers av avdelingene.

Kontakt

Undergruppeleder:

Sara Wagelseth Frøysa