Portal

Om oss

Portal er foreningens gruppe for karriere og arbeidsliv. Hver høst arrangerer Portal Karrieredagene ved det juridiske fakultet.

Vi har som formål å gi studentene ved fakultetet et bredt innblikk i hvilke karrieremuligheter som finnes. På jussen er det mye snakk studentene opplever et stort arbeids- og karakterpress. Portal er derfor opptatt av å vise at den juridiske utdannelsen gir alle studenter, ikke bare toppstudentene, et bredt spekter av karrieremuligheter og det i større grad enn hva man kanskje blir eksponert for i løpet av studietiden. Vi jobber for å belyse at den juridiske utdannelsen gir et solid rammeverk som gjør deg ettertraktet i veldig mange ulike bransjer, både privat og offentlig, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi gjennom ulike arrangementer med mangfoldig faglig innhold.

Som medarbeider hos oss får du muligheten til å arrangere spennende eventer, komme i kontakt med aktører i næringslivet, samt en fin sosial arena egnet til å bli kjent med studenter på tvers av avdelingene.