Sosial

Om oss

CF Sosial er CF sin undergruppe for det sosiale internt i foreningen. 

Vår oppgave er å jobbe med det sosiale innad i CF, slik at alle medarbeiderne våre trives. For det sosiale er jo vel så viktig som det faglige. 

Vårt mål er at foreningen hele tiden skal være en hyggelig sosial møteplass for alle våre medarbeidere, at miljøet skal være bra både internt i alle undergruppene og overordnet i CF som en samlet forening. Dette gjør vi blant annet gjennom felles arrangementer for alle medarbeiderne våre. Vi bistår også undergruppelederne med det sosiale internt i undergruppe om det trengs. 

Er du glad i å planlegge og gjennomføre arrangementer, lage god stemning og samarbeide med andre, er dette gruppen for deg!