Velkommen TIL CF Tromsø

Den yngste lokalforeningen i Congregatio Forensis – etablert 2018.

Photo: Torbein Kvil

Hva er CF?

Congregatio Forensis er latinsk og betyr juridisk union eller sammenslutning.

CF er jussens studentforening for faglige og sosiale tilskudd i studietiden. Vi er her for å skape en nær relasjon mellom studentene og aktører i næringslivet, for å gi økt forståelse for jus og næringsliv i praksis, og for å berike studenttilværelsen med sosiale arrangementer.

CF er en landsdekkende forening for jusstudenter og opererer ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. For øyeblikket består CF av nesten 1000 frivillige medarbeidere over hele landet – og vi vokser stadig.

1
Medarbeidere
1
Undergrupper
0
Hovedsamarbeidspartnere

Visjon og verdier

CF er bindeleddet mellom studentene og den juridiske profesjon.
Foreningen skal legge til rette for at gode ideer kan realiseres og utvikles, slik at tilbudet til studentene blir best mulig. For å oppnå dette har vi fra oppstarten samarbeidet nært med våre hovedsamarbeidspartnere om å benytte deres kompetanse til å gi studentene et bedre tilbud. Noen av landets dyktigste advokater har delt av sin kunnskap gjennom pensumrelevante artikler, metodekurs og manuduksjoner. Vi har også et godt samarbeid med det Juridiske Fakultetet og har stadig bidrag fra deres ansatte.

Engasjement

Vårt største aktiva er jusstudentenes engasjement. Foreningen baserer seg på frivillighet. Dette fordrer at studentene er genuint motiverte for å legge ned den nødvendige innsatsen, og gjerne gjøre det lille ekstra, for å opprettholde et tilbud av høy kvalitet. Motivasjon er smittsomt, og derfor skal det i alt vi gjør ligge et solid engasjement i bunn.

Innovasjon

Vi vil møte studentenes umiddelbare og langsiktige behov på studiet. Gjennom CFs historie har vi derfor jobbet for å komme på nye konsepter som gir studentene mer å spille på. Vi vil være foreningen som strekker seg langt for å gjennomføre gode ideer. I alt vi gjør, skal det være en tanke om at dette er noe annerledes, noe nytt eller en klar forbedring.

Profesjonalitet

For å sikre at foreningen tiltrekker seg studentene og profesjonens oppmerksomhet, er vi opptatt av å levere resultater med kvalitet. Det viktigste er at tilbudet til studentene blir best mulig. Vi jobber også solid internt for at de tillitsvalgte og medarbeiderne skal være best mulig rustet til å opprettholde foreningens profesjonalitet, samt få god trening for arbeidslivet.

2018

CF Tromsø stiftes

CF Oslo blir tilknyttet “Forening for alle” gjennom SiO
Hjemmesiden relanseres
Navigo til Cape Town
2018

2017

Børsfest arrangeres for første gang

Atrium stiftes i Bergen. De arrangerer turer til pensumrelevante rettssaker
Consilium, Juridica og Pacta etableres under CF Bergen
Navigo til Dubai, Muscat og Island
2017

2016

JussJobb lanseres

Påskejakten arrangeres for første gang
Navigo til Shanghai, Hong Kong og Moskva
Amicitias stiftes. De arrangerer events for internasjonale og norske studenter
Confero og Quaestio blir slått sammen og danner undergruppen Rhetorica

2016

2015

CF Bergen stiftes 30. oktober

Mentorordningen i Bergen stiftes
Navigo til Budapest, New York og Cayman Islands
2015

2014

Portal stiftes

Navigo til Singapore og Lisboa

2014

2013

Navigo til Cuba og Marokko

2013

2012

Navigo til Warszawa

2012

2011

Navigo til Cape Town

2011

2010

Navigo til Houston, Texas

2010

2009

CF startet prosjektet med å podcaste forelesninger. Overtatt av UiO i 2013

2009

2008

Navigo til Houston, Texas

2008

ORGANISERING

CF opererer i Oslo, Bergen og Tromsø. En effektiv organisering er avgjørende for at foreningens arbeid skal bli best mulig. Undergruppene har forskjellige funksjoner og leverer ulike tilbud til studentene.