Våre undergrupper

Undergruppene har forskjellige funksjoner og ivaretar foreningens ulike interesser. De har kommet til etterhvert som foreningen har utviklet seg, og gjennomfører selvstendig det meste av foreningens aktiviteter.

Det er undergruppene som er Congregatio Forensis.

Atrium

er gruppen for internasjonale studenter.

CELEBRATIO

er foreningens arrangementsgruppe

Consilium

er foreningens markedsføringsgruppe.

Conecto

matcher studentene med en mentor i næringslivet

PORTAL

er foreningens karriere- og arbeidslivsgruppe.

PRETIUM

er undergruppen for økonomi, børs og finans.

Rhetorica

er foreningens faggruppe.

NAVIGO

er foreningens reisegruppe.