Våre undergrupper

Undergruppene har forskjellige funksjoner og ivaretar foreningens ulike interesser. De har kommet til etterhvert som foreningen har utviklet seg, og gjennomfører selvstendig det meste av foreningens aktiviteter.

Det er undergruppene som er Congregatio Forensis.

Atrium

er foreningens gruppe for praktisk tilnærming og rettssaker

CELEBRATIO

er foreningens arrangementsgruppe

Conecto

matcher studentene med en mentor i næringslivet

Consilium

er foreningens markedsføringsgruppe

CREATURA

er foreningens ESG-gruppe

NAVIGO

er foreningens reisegruppe

PORTAL

er foreningens karriere- og arbeidslivsgruppe

PRETIUM

er undergruppen for økonomi, børs og finans

RHETORICA

er foreningens debatt- og prosedyregruppe