STYRET

Styret i CF Norge har ansvar for å forvalte foreningen på vegne av dets medlemmer og føre tilsyn med daglig drift i Bergen, Oslo og Tromsø. Styret er valgt på CFs årsmøte og vervet er for ett år av gangen. Styret består av styreleder, nestleder som også er økonomiansvarlig, daglig leder i Bergen, Oslo og Tromsø og tre styremedlemmer som har sine særlige ansvarsområder, blant annet som foreningsfaddere, i tillegg til den generelle forvaltningen av foreningen.

Styret er tilgjengelige for alle henvendelser og spørsmål undergruppeledere, medarbeidere, medlemmer og andre måtte ha. Styret kan kontaktes på følgende måter:

Nicolai Ringstrøm

Nestleder
ringstrom@forensis.no
94481221

Mille Tidemandsen

Styremedlem
tidemandsen@forensis.no
40620373

Hannah Telle

Styremedlem
telle@forensis.no
41336364

Uros Ulrik Jeremic

DL Oslo
jeremic@forensis.no
97881230

Gustav Ruthjer Woie

DL Bergen
woie@forensis.no
46795584

Andrine Braseth

DL Tromsø
braseth@forensis.no
95300445