Atrium

Om oss

I gammel romersk tid ble ordet Atrium brukt om de sentrale domstolene i samfunnet. Navnet representerer kjerneverdien i undergruppen; å organisere turer til rettssaker.

Hovedformålet til Atrium er å gi studentene en praktisk tilnærming til studiet. Gjennom Atrium får man muligheten til å se hvordan jussen anvendes i praksis. Dette vil bidra til en uvurderlig innsikt i, og forståelse av, juridiske emner, langt utover det man kan lese seg til i pensum.

For å få optimalt læringsutbytte, er rettssakene håndplukket til å passe de ulike emnene på avdelingene.

Les mer om oss på Facebook, eller ta kontakt med leder hvis du ønsker å bli medarbeider i Atrium!

E-post

Gruppeleder

Sofie Holmvik Danielsen