Consilium

Om oss

Consilium er CFs markedsføringsgruppe.

En viktig oppgave for Consilium er å synliggjøre foreningen både på fakultetet og overfor aktører i næringslivet. Blant annet er det vi som har ansvar for å promotere CF gjennom sosiale medier.