Portal

Om oss

Portal er foreningens gruppe for karriere og arbeidsliv. Hver høst arrangerer Portal karrieredager ved det juridiske fakultet.

Vi har som formål å gi studentene ved fakultetet et bredt innblikk i hvilke karrieremuligheter som finnes. De senere årene har det vært mye snakk om at studenter ved fakultetet føler på et stort arbeids- og karakterpress. Vi mener det er viktig å vise alle studenter, ikke bare toppstudentene, at den juridiske utdannelsen gir et bredt spekter av karrieremuligheter i større grad enn hva man blir eksponert for i løpet av studiet. Derfor er det viktig for oss å vise at den juridiske utdannelsen gir et solid rammeverk som gjør deg ettertraktet i veldig mange ulike bransjer, både privat og offentlig, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi gjennom ulike arrangementer med mangfoldig faglig innhold.

Som medarbeider hos oss får du muligheten til å arrangere spennende eventer, komme i kontakt med aktører i næringslivet, samt en fin sosial arena som gir en ideell anledning til å bli kjent med studenter på tvers av avdelingene.

Kontakt

Gruppeleder

Jesper Mohn Sten