Rhetorica

Om oss

Rhetorica er latin for retorikk og er foreningens debatt-, retorikk- og prosedyregruppe.

Vi ønsker å tilby en arena for deg som er interessert i debatt og retorikk. Dette gjør vi blant annet gjennom fiktive rettssaker, prosedyretrening og paneldebatter.

Hvert semester arrangerer vi fiktive rettssaker og en paneldebatt om det mest samfunnsaktuelle temaet det semesteret. Paneldebattene er med profilerte og samfunnsengasjerte personligheter som debattanter, mens de fiktive rettssakene er det medarbeidere i gruppen selv som holder.

I debattene presenterer vi forskjellige syn på et gitt emne. Dette er både en god erfaring for enhver jurist som må ha evnen til å identifisere og vurdere ulike syn på en sak, samtidig som det gir en såpass balansert fremstilling at tilskuerne kan danne sin egen mening om temaene.

I de fiktive rettssakene tilbyr vi prosedyretrening hvor en har mulighet til å utvikle sine ferdigheter innen prosedyre og juridisk argumentasjon. Dette skjer i et trygt miljø hvor du frivillig kan melde deg til å prosedere eller bare ta del som tilskuer i den fiktive rettssaken.